Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu

Wprowadzenie

Obecnie czynnikiem postępu jest zrównoważony rozwój gospodarki łączący wymiar środowiskowy, gospodarczo-społeczny oraz jakość kapitału ludzkiego. 

Niedobór wykwalifikowanych pracowników, występujący na rynku pracy (wg amerykańskiego Ministerstwa Nauki 60% nowych rodzajów zawodów będzie wymagało umiejętności, które obecnie posiada zaledwie 20% pracowników), stanowi zagrożenie dla wzrostu gospodarczego. Stąd zadaniem uczelni jest współpraca z pracodawcami nad ofertą edukacyjną dostosowaną do ich potrzeb. 

Celem projektu pt. Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego Biznesu jest uzupełnienie cyklu kształcenia na kierunku licencjackim Lingwistyka dla biznesu (BA) na Wydziale Filologicznym UŁ o nowatorskie rozwiązania programowe na poziomie studiów magisterskich, oferujących wiedzę z zakresu zarządzania, lingwistyki, ICT, CSR, komunikacji społecznej oraz w połączeniu z treningiem kompetencji w zakresie trzech języków obcych, z uwzględnieniem tematyki zrównoważonego rozwoju oraz proekologicznych trendów w biznesie. 


Aktualności

Supported by

Galeria zdjęć

Uniwersytet Łódzki 2016 © All rights reserved.

...
...
...